Regulamin

Regulamin sklepu
 
1. Właścicielem sklepu internetowego MOBILTOP.pl jest firma: PHU MARTRANS M.Pawlak, z siedzibą: ul. Wyspiańskiego 12, 32-660 Chełmek; wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Chełmka pod numerem 1440/98; NIP 549-120-45-06.

2. Miejscem prowadzenia działaności oraz adresem do korespondencji jest sklep prowadzony w Chełmku przy ul. Mickiewicza 13.

3. Klientem może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu oraz za pomocą poczty elektronicznej.

5. W przypadku, jeżeli zamieszczony opis towaru jest dla Klienta niewystarczający lub Klient ma pytania dotyczące zakupów, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego zostanie potwierdzone drogą mailową z podaniem szczegółów związanych z danymi niezbędnymi do uregulowania płatności za zamówienie. Moment złożenia zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

7. W przypadku braku wpłaty lub potwierdzenia zamówienia (przesyłki pobraniowe), po upływie 10 dni od jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.

8. W przypadku płatności z góry, zapłatę sumy za towar i przesyłkę należy przelać na konto:
Właściciel rachunku : MARTRANS PHU M. PAWLAK
Adres właściciela : WYSPIAŃSKIEGO 12, 32-660 CHEŁMEK
Numer rachunku : 40 1240 4184 1111 0000 4649 0270
Oddział prowadzący rachunek Oddział w Chełmku ul. Brzozowa 1, Oddział w Chełmku ul. Brzozowa 1 12404184  


9. Na terytorium RP produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty, lub do 48 godzin od potwierdzenia zamówienia przez Klienta w przypadku przesyłek pobraniowych. Koszty wysyłki do wartości zamówienia ponosi Klient. W przypadku braku zamówionego artykułu w magazynie Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.

10. Warunki wysyłki towaru za granicę:
a) Koszty wysyłki do krajów Unii Europejskiej są dla każdego zamówienia sprawdzane osobno i podlegają negocjacjom.
b) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia poza obszarem Unii Europejskiej
c) W przypadku zamówień zagranicznych obowiązuje jedynie płatność z góry.
d) W zależności od miejsca dostawy czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.

11. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru od momentu przekazania spoczywa na przewoźniku. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji względem przewoźnika jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika "Protokołu Reklamacji"

12. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy ze sklepu firmy Martrans a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego). Wysyłając towar do Państwa, Martrans zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności jej nienaruszalność (zgodnie z art. 545 § 1 kodeksu cywilnego).

13. Jeśli otrzymany towar posiada wady techniczne, to natychmiast lub w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki odeślij go z powrotem zwykłą paczką na adres sklepu Mobiltop.pl ul. Mickiewicza 13, 32-660 Chełmek. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia itp.). Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub inny uzgodniony z Klientem. W takim przypadku sklep ponosi koszt wysyłki niewadliwego towaru do Klienta. Jeśli otrzymany towar nie pokrywa się z zamówieniem (czegoś brakuje) do reklamacji potrzebny będzie protokół odbioru niekompletnego zamówienia spisany przy kurierze, poświadczający brak jakiegoś towaru.Zabezpiecza to sklep przed wyłudzeniami.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.

15. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto.

16. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte rękojmią na wady ukryte. Reklamacje z tytułu rękojmi będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli stwierdzą Państwo wadę ukrytą, bądź uszkodzenie towaru, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami e-mailem w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Podstawę do reklamacji stanowi dowód zakupu..

17. Do każdego zakupionego w Mobiltop.pl  produktu jest dołączany dowód sprzedaży lub faktura VAT.

18. Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Z towaru zakupionego w naszym sklepie możecie Państwo zrezygnować bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie od umowy wolne jest od zapłaty jakiejkolwiek sumy, czyli odstępnego. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

19. Równocześnie informujemy o Ochronie danych osobowych (polityce prywatności). Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), wszystkie dane osobowe zebrane przez firmę Marlowe będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną. Nie będą one w szczególności udostępniane firmom współpracującym z Martrans do jakichkolwiek celów, w tym marketingowych.

20. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w szczególnych przypadkach bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

21. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

OpenCart MOBILTop.pl nie tylko SKLEP MOTORYZACYJNY © 2018